Aanmelden
Voorstelling Oudercomité
Het oudercomité is een groep van enthousiaste ouders. Onze taak:
  1. We zijn een aanspreekpunt voor alle ouders van de school Beke omtrent de schoolwerking in het algemeen.
  2. Wij brainstormen / communiceren op de vergaderingen over wat er leeft bij de ouders van school Beke.
  3. Wij organiseren sporadisch een activiteit die wat geld in het oudercomité-laatje brengt dat we dan besteden ten goede van alle leerlingen van school Beke.

We vergaderen ongeveer om de 6 à 7 weken op een avond in de week van 20u00 tot 22u00. (kan eventueel iets uitlopen...)
We trachten een zo divers mogelijke groep ouders te verzamelen zodat we uit elke klas een ouder in het OC hebben.

Ben je geïntresseerd om deel te nemen of heeft u vragen? Neem vlug contact op via oc@schoolbeke.be of met de directie: meester Bart.

Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook: https://www.facebook.com/ocbeke
Anneleen De Wildemen
 
Nele Bossaer
Ondervoorzitster
 
Sofie Geerard
Secretaris
 
Hans Dekemel
Penningmeester
Heide Colman
Communicatie
Kim Coppens
Lid
Sofie Jouret
Lid
Jan Bonne
Lid
Kwinten Boes
Lid
Els Baeyens
Lid
Evelien Neirynck
Lid
Carlie Van Vooren
Lid
David De Meyer
Lid
Arne Fockaert
Lid
Stefan De Baets
Lid
Willem Van Kerckvoorde
Lid
Valerie Meiresonne
Lid