Aanmelden
Visie oudercomité
Wie zijn we?
Het OC is een groep geëngageerde ouders die School Beke mee willen helpen groeien.
We organiseren op regelmatige basis activiteiten om de school op een positieve manier naar buiten te brengen en ze financieel te ondersteunen.
We zijn een klankbord voor ouders en school en proberen beiden dichter bij elkaar te brengen, zowel voor persoonlijke als algemeen gedragen verhalen. Discretie dragen we daarbij hoog in het vaandel!
 
Ben jij OC-materiaal?
Natuurlijk!
Onze enthousiaste ploeg heeft grote ambities en is bijgevolg altijd op zoek naar nieuwe leden. Iedereen die zich voor ons doel wil inzetten is welkom!
Ben jij een creatief brein, techneut, bakwonder, handige Harry of Henrietta, …, kan je ons logistiek ondersteunen of was je graag af achter de schermen, … iedereen kan ons ondersteunen met zijn eigen talenten en/of middelen.
Draag je de school en het OC een warm hart toe, maar ontbreekt het je aan tijd voor een langdurig engagement? Ook als ‘vlinder’ ben je welkom om ons éénmalig/sporadisch te ondersteunen.
 
Wat verwachten we?
 • Engagement
  Het OC is een diverse groep met veel verschillende persoonlijkheden en interesses. Een geolied team kan maar bestaan als er voldoende overleg en samenwerking is.
  Wie zich bij ons team wil aansluiten tracht minimum 2x per jaar aanwezig te zijn op de vergaderingen en actief deel te nemen aan onze activiteiten.
  Per jaar zijn er een 6tal vergaderingen op een weekdag tussen 20:00 en 22:00 uur. Agendapunten geef je, al dan niet anoniem, minimaal 7 dagen voor de vergadering door aan de voorzitter. We sluiten elke vergadering af met een variaronde. Naast onze kleine bedenkingen is hier zeker ook plaats voor een positieve noot!
  Als je niet aanwezig kan zijn op de vergadering laat je dit tijdig weten aan de voorzitter.
  Voor elke activiteit wordt er een werkgroep samengesteld die de leiding neemt. Je kiest zelf bij welke werkgroep(-en) je aansluit en zet vervolgens samen met jouw mini-team de grote krijtlijnen van de activiteit uit.
  Een activiteit organiseren is intens. Vaak is de tijd beperkt waardoor de voorbereidingen kort en krachtig moeten verlopen. Een werkgroep bestaat bijgevolg best uit een mix van oude rotten en vers bloed. Dat is voor nieuwe leden meteen ook een mooie kans om alvast enkele van onze teamleden beter te leren kennen!
  Tijdens de activiteiten zelf tracht het hele team de verantwoordelijke werkgroep te ondersteunen.
  Samenwerken is bij elke activiteit, van begin tot eind, de rode draad. Vele handen maken licht werk, … ook bij de minder leuke taakjes.
 • Respect
  Het OC organiseert activiteiten met en voor de school en vertegenwoordigt en ondersteunt daarbij de overtuiging en doelstellingen van de school.
  We doen dit met een kritische maar respectvolle blik, naar de school toe, als teamleden onder elkaar en vooral ten opzichte van de kinderen… degene voor wie we dit uiteindelijk allemaal doen.
 
Wat mag jij verwachten?
 • Vriendschap
  Intens samenwerken creëert een onderlinge band en gemeenschappelijke herinneringen. We proberen er niet alleen te zijn als team, maar ook voor elkaar.
 • Respect
  Jouw inzet wordt gezien en gewaardeerd.
  Heb je in functie van een activiteit onkosten gemaakt, bezorg je tijdig alle betalingsbewijzen en jouw rekeningnummer aan de penningmeester. Uitgaven boven de €50,00 dienen vooraf besproken te worden, minstens binnen de werkgroep, bij voorkeur tijdens de teamvergaderingen.
  Tijdens de activiteiten worden alle helpende handen voorzien van drank en versnaperingen.
 • Plezier
  Een activiteit is maar geslaagd als elk van ons er ondanks de vele inspanningen energie uithaalt.
  Tijdens onze jaarlijkse teambuilding blikken we terug op een geslaagd OC-jaar. Hopelijk ben jij er de volgende keer bij! 

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen of heeft u vragen? Neem vlug contact op via oc@schoolbeke.be of met de directie: juf Gonda.

Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook: https://www.facebook.com/ocbeke


Voorstelling Oudercomité